Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, monsak (met KvK-nummer: 59744464), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via margriet@monsak.nl of per post: monsak Orteliusstraat 15-d, 1057 AR Amsterdam. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0648158143 en op facebook op: monsak. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen leren tassen en accessoires.

 

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal, creditcard, Paypal.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

 

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1-2 werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

 

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@monsak.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 5 werkdagen dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

 

Artikel 5 – Garantie

Wij geven 6 maaden garantie op alle monsak producten. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@monsak.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen maximaal 3 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen maximaal 3 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Artikel 11 – Workshops

Een annulering van een gereserveerde workshop kan uitsluitend per email of telefonisch geschieden door de deelnemer voorafgaande aan de besproken workshop datum. Dit kan via 0620519688 of margriet@monsak.nl.

Bij annuleren zijn er drie scenario’s met betrekking tot de annuleringskosten. Deze regels gelden ook bij ziekte (covid uitgezonderd, zie hieronder).

• bij annulering tot één maand voor de workshop datum worden alleen €15 annuleringskosten in rekening gebracht. Wanneer de workshop van de voren is betaald wordt het resterende bedrag teruggestort.
• bij annulering binnen één maand voor de workshop datum blijft 50% van het bedrag verschuldigd. Het overige bedrag wordt teruggestort wanneer dit al is voldaan.
• bij annulering binnen één week voor de workshop  datum ben je het hele bedrag verschuldigd
 
We geven alleen workshops voor volle groepen. Mocht dit niet het geval zijn nemen we contact op en zoeken we samen naar een nieuwe datum.  Dit geldt ook door ziekte ivm corona.

Boek je een privé workshop dan gaan we ervan uit dat de hele groep deze boeking heeft goedgekeurd. Er is geen geld-terug-policy omdat we deze datum voor je vasthouden en op dat moment geen andere workshop kunnen boeken. Wel is het mogelijk de workshop te verplaatsen mocht dit gewenst zijn.

Artikel 12 – Design Date - cancellen opdracht
Mocht je, na de Design Date, afzien van de door jou ontworpen tas breng ik €75 (ex btw) in rekening voor mijn gemaakte uren.
×